Loggetta San Marco

Opiera się o dzwonnicę frontem do Bazyliki. Jest ona wspaniałym dziełem J. Sansovina (1549) odtworzonym pracowicie z odnalezionych fragmentów, po runięciu wieży. Kompozycja architektoniczna nawiązuje do triumfalnych luków rzymskich. Arkady przedzielają kolumny, między którymi mieszczą się nisze z brązowymi posągami dłuta J. Sansovina. Rzeźby przedstawiają od lewej: Minerwę, Merkurego, Apolla i Pokój. Symbolizowały one cnoty Republiki: Minerwa - mądrość, Merkury - elokwencję, Apollo - harmonię jako rezultat dobrych rządów, Pokój cel polityki zagranicznej państwa.

Płaskorzeźby fryzu: w centrum - Wenecja jako uosobienie sprawiedliwości, po bokach wyspy: Candia (dawna nazwa Krety) i Cypr - dawne największe dominia Wenecji na morzu. Marmurowa balustrada wokół Loggetty ozdobiona jest piękną brązową kratą z 1637 r., projektu A.Gai. Wewnątrz, w niszy - Madonna z Dzieciątkiem, wspaniałe dzieło J. Sansovina w terakocie. Loggetta była miejscem spotkań szlachty. Około połowy XVII w. przyjęła funkcje kordegardy, zapewniając uroczystą oprawę (straż przyboczna) w czasie posiedzeń Wielkiej Rady. Na jej czele stało 3 prokuratorów św. Marka. Funkcje swe pełniła do 1797 r.

+ dodaj wypowiedź
© 2010-2022
sql: 3 time: 0.31600308418274 sec