Stare więzienie

W Prigioni Vecchie zachowane są ponure cele, przeznaczone dla kryminalistów i więźniów politycznych. W jednej z nich Byron spędził dobrowolnie noc, aby poznać przeżycia skazanych na przebywanie w tym miejscu. Do Starego Więzienia prowadzą w dół wąskie schodki.

Cele więzienne znajdowały się również w Pałacu Dożów; najstraszliwsze mieściły się pod jego ołowianym dachem (piombi), gdzie więźniowie umierali z żaru i głęboko pod ziemią, w tzw. studniach. Powracamy przez Salę dei Censori i Salę dei Noti. W Sali Rejestrów (Sali delio Scrigno) znajduje się szkatuła, w której przechowywano spisy patrycjuszy (Libro d'Oro) i mieszczan (Libro d' Argento). Wyjście z Pałacu przez Bramę Pszenną (Porta del Frumento), prowadząca na Molo.

+ dodaj wypowiedź
© 2010-2022
sql: 3 time: 0.041121959686279 sec