Lazzaro Degli Armeni

Wyspa wzięła swą nazwę od patrona trędowatych, których lokowano tu od 1182 r. W 1717 r. Republika Wenecka przekazała wyspę mnichowi armeńskiemu Mechitarowi, zbiegłemu spod jarzma tureckiego, który zbudował tu klasztor, skupiając wokół siebie uchodźców i tworząc na wyspie ośrodek kultury armeńskiej; obejmuje on bibliotekę, drukarnię, Muzeum Rzeźby i pinakotekę. Mnisi armeńscy życzliwie witają turystów i zapraszają do zwiedzania klasztoru.

W zbiorach zakonnych znajduje się kolekcja 2 tys. manuskryptów armeńskich oraz monet od czasów Mitrydatesa, a także interesujące obrazy i inne przedmioty sztuki Ormian. Drukarnia jest w stanie drukować w 36 językach świata. W klasztorze znajduje się pokój z pamiątkami po Byronie, który był częstym gościem mnichów.

+ dodaj wypowiedź
© 2010-2022
sql: 3 time: 0.016040086746216 sec