Mestre-Marghera

Mestre zostało założone przez Rzymian. Od 1337 r. weszło w skład Republiki Weneckiej, której pozostało wierne. Spośród starych zabytków na uwagę zasługuje romańska Wieża Zegarowa (Torre de Orotogio), pozostałość po zamku obronnym z XII w.

Wenecję właściwą z lądem łączy Ponte delia Liberta o długości 3600 m. Most spoczywa na 228 arkadach wspartych na potężnych filarach z bloków kamiennych, ustawionych na 75 tys. pali z uzbrojonego cementu, wbitych w dno morskie. Jest on przystosowany do ruchu kolejowego i kołowego.

Mestre i Marghera stanowią dzielnice handlowe i przemysłowe Wenecji na lądzie stałym. Ponadto Mestre spełnia funkcję dzielnicy mieszkaniowej dla osób pracujących w centrum historycznym. Wraz z rozwojem gospodarczym obu dzielnic i ucieczką ludności z wyspy, liczba mieszkańców Mestre i Marghery stale rośnie i obecnie sięga 220 tys. (1975).
Mestre stanowi ważny węzeł kolejowy, mający bezpośrednie połączenia międzynarodowe i z głównymi miastami Włoch. Tu również zatrzymuje się autobus PEKAES-u, wiozący turystów polskich z Warszawy do Rzymu.

+ dodaj wypowiedź
© 2010-2021
sql: 3 time: 0.015994071960449 sec