Zdjecia » Bazylika św. Marka » Fasada Bazyliki i św Marka

Fasada Bazyliki i św Marka

(Zwiedzanie / Budynki - Bazylika św. Marka)

Olśniewająca fasada Bazyliki i św. Marka jest niezwykłą, egzotyczną dekoracją, świadectwem udziału Wenecji w zderzeniu kultury Wschodu i Zachodu. Sam kościół powstał w 830 r. jako kaplica dożów, w której złożono szczątki Marka Ewangelisty, świętego patrona miasta. Po pożarze odbudowana w XI w. jako wspaniała bazylika o wpływach bizantyjskich i orientalnych. Łukowate sklepienia i kopuły są ozdobione mozaikami greckimi. Pięć romańskich portali odpowiada pięciu typowo islamskim kopułom wieńczącym dach świątyni zbudowanej na planie greckiego krzyża. Strzeliste pinakle gotyckie podkreślają jej przepych.

Fasada Bazyliki i św Marka

Bazylika św. Marka

Najcenniejszy i najwspanialszy zabytek sakralny Wenecji, obiekt zachwytu znawców sztuki i rzesz turystów z całego świata. Sławny dzięki swej oryginalności, historii, pięknu i bogactwu artystycznemu. Bazylika Św.

© 2010-2022
sql: 4 time: 0.011177062988281 sec