Zdjecia » Dzwonnica św. Marka » Fondaco dei Tedeschi

Fondaco dei Tedeschi

(Zwiedzanie / Budynki - Dzwonnica św. Marka)

Fondaco dei Tedeschi znajduje się na Campo S. Bartolomeo przy moście Rialto. To wielka budowla wzniesiona przez Scarpagnina (XIIIw.)Fasada renesansowa. Kiedyś zdobiły ją freski Tycjana i Giorgiona (zniszczone w pożarze). Zatrzymywali się tu kupcy niemieccy, czescy, polscy i węgierscy. Obecnie mieści się tu Poczta Główna.

Fondaco dei Tedeschi

Dzwonnica św. Marka

Stoi wolno, nieco wysunięta do przodu względem Bazyliki świętego Marka. Jest to potężna budowla wykonana z cegły, o podstawie kwadratowej, prosta i wytworna w linii, o wysokości 98 m. U dołu romańska, wyżej renesansowa.

© 2010-2022
sql: 4 time: 0.019978046417236 sec