Zdjecia » Prokuracja » Muzeum Correr

Muzeum Correr

(Zwiedzanie / Budynki - Prokuracja)

Muzeum Correr (muzeum miasta i kultury weneckiej) mieści się w budynku Prokuracji Nowych. Swoją nazwę zawdzięcza arystokracie (Teodoro Correr), który przekazał miastu bogate zbiory dokumentów i dzieł sztuki ściśle związanych z historią Wenecji.

Muzeum Correr

Prokuracja

Procuratie Vecchie ciągną się wzdłuż placu z lewej strony Torre dell'Orologio. Jest to długi (152 m) pałac trzykondygnacyjny, z portykiem o 50 arkadach na smukłych filarach i dwoma piętrami małych arkad wspartych na wytwornych kolumienkach. Całość elewacji wieńczy ozdobny gzyms zębaty, wykonany z marmuru.

© 2010-2021
sql: 4 time: 0.017902851104736 sec